+86 15232975068
  • products

Kev ua haujlwm

Txhawm rau nrhiav txoj haujlwm ntawm Thomas yog los ua qhov chaw hauv lub tuam txhab uas muaj lub siab tawv hloov hauv Mechanical Engineering.Peb cov txheej txheem nrhiav neeg ua haujlwm rau cov neeg sib tw uas xav txav nrog peb mus rau yav tom ntej yog ua raws li peb cov kev xav tau ntawm txoj haujlwm.

Thomas, yog ib lub tuam txhab ua lag luam hauv nws txoj haujlwm, tau cog lus los ua haujlwm nrog cov neeg sib tw txawj ntse uas nqa nws mus rau yav tom ntej.Cov txheej txheem nrhiav neeg ua haujlwm raug soj ntsuam nrog rau cov txiaj ntsig tau txais tom qab qhov kev xeem tau ua ntej, suav nrog kev ntsuam xyuas ntawm cov peev txheej thiab kev txawj ntse uas xav tau ntawm cov neeg sib tw.